Konference Úspory v průmsylu se vrací tam, kde začala. Před desetile lety jsme na Mezinárodním strojírenském veletrhu začali pravidelně mapovat téma, které se soustředí na jednu věc společnou pro každý průmyslový podnik. Chce vyrábět za optimální náklady a nechce plýtvat. 

Rok co rok jsme se přesvědčovali, že i když téma úspor notně nabádá k šetření, opak je pravdou. Právě každá investovaná koruna, respektive správně investovaná koruna, může přinést budoucí eliminaci plýtvání v řádech daleko vyšších. 

Když se stále častěji objevovalo témat potřeby průmyslu zajistit udržitelný rozvoj, mysleli jsme, že by se mělo objevit v naší konferenční nabídce. Po chvílích přemýšlení o programové skladbě takové konference se ukázalo, že se nám postupně v nabíce objevila právě pod původním názvem Úspory v průmyslu.

Snižování energetické náročnosti ve výrobě, správné využití odpadní vody, eliminace plýtvání na stlačeném vzduchu, ekologické a účinné mazání strojů, řízení spotřeby moderními informačními systémy - to jsou témata, která firmy umějí úspěšně směřovat k udržitelnému rozvoji. 

Globální hrozby a problémy, které nyní ukazují více problémů než jen pandemii koronaviru znovu ukazují, že udržitelný výrobní proces může mít řadu podob. Třeba dobře zvládnutou logistiku a dostupnost klíčových dílů, protože i jejich nákladově náročnější skladování v rámci lokálních strategií se ukázalo jako správná cesta udržitelné výroby v době komponentové krize. Ne nadarmo firmy v průmyslu nově hledají ve slovníku správnou definici pojmu resilience, který jim má pomoci připravit se na nečekané vlivy. 

Úspory v průmyslu nejsou o šetření, jsou o strategiích, jak zajistit udržitelný podnik, ve kterém se neplýtvá. Přesně taková je i naše konference.

Po skončení konference bude možné bezplatně navštívit veletrh, včetně možnosti organizované prohlídky vybraných expozic a řešení, které se pojí s tématem konference.

 

program min

Copyright © 2022 TRADEMEDIA INTERNATIONAL. I {n3tcookieconsent settings}Nastavení cookies{/n3tcookieconsent} I Všechna práva vyhrazena.

logo footer 

Back to Top